Roller racet sett från cyklisternas vinkel. Panorama uppbyggd av 20 handtagna bilder.
  
http://www.christerhedberg.se http://www.christerhedberg.se Övriga bilder iPhone-bilder Sportbilder Musikbilder Porträttbilder Läs med om licensen hos Creative Commons Läs med om licensen hos Creative Commons